Vysoký krevní tlak

Co byste měli vědět

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je jednou z nejčastějších příčin invalidity a smrti. 40 % všech úmrtí lidí mladších 65 let je způsobeno následky vysokého krevního tlaku!

Velkým problémem je, že mnozí lidé o svoji nemoci nevědí, neboť potíže se často dostavují teprve v pokročilém stádiu. Tyto potíže však mohou být životu nebezpečné, jako srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo selhání ledvin. Proto je nanejvýš důležitá pravidelná kontrola krevního tlaku.

Pouze včasná diagnóza a správná léčba vysokého krevního tlaku poskytuje účinnou ochranu před hrozivými následky pro srdce a krevní oběh.

Co mohu sám udělat pro snížení svého krevního tlaku?

Můžete dělat celé množství malých věcí s velkým účinkem. Neboť u devíti z deseti pacientů s primární hypertenzí (bez organické příčiny) vede samotné dodržování všeobecných opatření k měřitelnému poklesu krevního tlaku, a to zcela bez léků. Proto změňte své životní návyky. Zde je seřazeno deset jednoduchých základních pravidel:

  1. Pravidelně si měřte krevní tlak
  2. Dodržujte doporučení lékaře
  3. Snažte se o dosažení normální hmotnosti
  4. Omezte požívání alkoholu
  5. Jezte dostatek ovoce a zeleniny
  6. Zredukujte používání kuchyňské soli a nahrazujte ji kořením
  7. Používejte rostlinné tuky a hodnotné oleje
  8. Přestaňte kouřit
  9. Zintenzivněte tělesný pohyb

10.Dodržujte pauzy na odpočinek a relexaci

Zdravá výživa Zdravým způsobem života mohou osoby s vysokým krevním tlakem samy velkou měrou přispět ke zlepšení své nemoci. K nejdůležitějším opatřením přitom patří snížení tělesné hmotnosti a správná výživa. Mezi primárním vysokým tlakem a nadváhou existuje přímá souvislost, protože s přibývající tělesnou hmotností stoupá krevní tlak.

Redukcí hmotnosti směrem k normálním hodnotám je možné dosáhnout znatelného snížení krevního tlaku nebo dokonce jeho normalizace. V ideálním případě je možné upustit od používání dodatečných léků nebo alespoň snížit jejich množství.


Produkty přiřazené k této novince