NEVYZVEDNUTÍ DOBÍRKY

postup pro řešení nevyzvednutých dobírek

Pokud jste si objednali zboží na dobírku a zásilku jste si nevyzvedli, jedná se o porušení zákona, konkrétně § 2118 zákona č. 89/2012 Sb., který jasně říká, že „Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme“.

Pokud jste objednávku i přes Vaši zákonnou povinnost nepřevzali, jsou celkem dvě možnosti, jak tuto situaci vyřešit:

O objednávku máte stále zájem: Zboží Vám znovu zašleme, ale pouze po předchozí platbě (bankovní převod -číslo účtu: 2110081074/2700). Celková cena objednávky bude navýšena o kompenzaci za předchozí nevyzvednutou zásilku. Stačí nás konaktovat a rádi Vám sdělíme potřebné platební údaje.

O objednávku již nemáte zájem : Situace, kdy jste zásilku nepřevzali, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Naopak to znamená hrubé porušení kupní smlouvy dle § 2118, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Odesláním objednávky a jejím přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu, účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasili v posledním kroku před odesláním objednávky a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Zároveň má dle platného zákona naše společnost právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy v tomto případě od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím objednávky porušili kupní smlouvu.

Jakmile tedy obdržíme Vaši nevyzvednutou zásilku, budeme Vás o tom jednak informovat, potvrdíme Vám storno objednávky a zašleme Vám platební informace včetně výše částky, kterou jsme vynaložili za poštovné.